мај 28, 2024
Valjevo

Održana 80. sednica Gradskog veća

Podelite post:

 

 

 

Na današnjoj održanoj sednici Gradskog veća, prihvaćena je Odluka o javnom zaduživanju grada Valjeva. Uz pribavljenu saglasnost od Ministarstva finansija Republike Srbije, odobrava se zaduživanje grada Valjeva na iznos od 155.000.000,00 dinara, za finansiranje infrastrukturnog opremanja privredne zone.

Grad Valjevo planira u 2023. godini infrastrukturno opremanje privredne zone, u cilju realizacije investicija i otvaranja proizvodnih pogona privrednog društva „Bizerba“ i privrednog društva sa ograničenom odgovornošću „Hansgrohe“, koji su proglašeni projektima od značaja za Republiku Srbiju. Lokalna samouprava je Odlukom o budžetu grada Valjeva predvidela 125.000.000,00 dinara za izgradnju nedostajuće infrastrukture, a deo nedostajućih sredstava u iznosu od 155.000.000,00 dinara neophodno je obezbediti iz kreditnog zaduženja, kako bi sva neophodna infrastruktura bila realizovana po dogovorenoj dinamici sa investitorima.

Takođe, danas je prihvaćena Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu – prvi rebalans.

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu – prvi rebalans, planirani su prihodi i primanja i preneta neutrošena sredstva u iznosu od 4.768.345.321,80 dinara sredstava budžeta grada i 85.910.199,06 dinara sredstava iz ostalih izvora, tako da ukupna planirana javna sredstva iznose 4.854.255.520,86 dinara.

Željko Tabašević, rukovodilac Odeljenja za finansije

Rebalansom planirna sredstva budžeta grada su povećana za 326.630.000,00 dinara. Što se tiče rashodovne strane, prvim rebalansom rashodi i izdaci su planirani u iznosu od 4.768.345.321,80 dinara, kao i 85.910.199,06 dinara rashoda i izdataka iz drugih izvora.

Utvrđena je Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Valjeva za 2022. godinu. Ovom odlukom reguliše se angažovanje revizora za obavljanje eksterne revizije finansijskih izveštaja, koji čine sadržaj završnog računa budžeta grada Valjeva za 2022. godinu. Eksternu reviziju obaviće lice koje ispunjava uslove za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja propisane zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Branko Vuković, rukovodilac Odeljenja za građevinsko zemljište i infrastrukturu

Prihvaćena je Prva izmena Plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture grada Valjeva za 2023. godinu. Za finansiranje izgradnje i održavanja objekata komunalne infastrukture, Prvom izmenom Plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infastrukture za 2023. godinu, opredeljena su ukupna javna sredstva od 1.409.113.660 dinara, koja su obezbeđena Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu.

Utvrđeni su predlozi rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja JKP – a „Toplana“, „Vidrak“ i „Polet“ za 2023. godinu, kao i predlozi rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa korišćenja subvencija iz budžeta grada Valjeva za 2023. godinu, istih preduzeća.

Ivan Filipović, direktor JKP „Vodovod“ Valjevo

Utvrđen je predlog Odluke o poveravanju poslova na izgradnji, održavanju i rekonstrukciji objekta javnog vodovoda u 2023. godini, kao i predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cenama radova za izgradnju, održavanje i rekonstrukciju objekta javnog vodovoda i kanalizacije JKP „Vodovod“.

Prihvaćen je predlog programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva u 2023. godini. Ukupna planirana sredstva budžetskog fonda za zaštitu životne sredine planirana su u iznosu od 208.532.560,00 dinara.

Članovi Gradskog veća prihvatili su predlog programa korišćenja sredstava za preduzimanje mera za smanjenje rizika od elementarnih nepogoda u 2023. godini.

Na današnjoj sednici Gradskog veća, utvrđen je predlog Odluke o pokretanju inicijative za proširenje područja slobodne zone „Šabac“ na područje grada Valjeva. Proširenje slobodne zone „Šabac“ na područje grada Valjeva ima za cilj ekonomski razvoj grada Valjeva, kroz povećanje konkurentnosti grada, unapređenje poslovnog ambijenta stvaranjem dodatnih uslova za jačanje postojećih i privlačenje novih investicija, povećanja obima proizvodnje roba i pružanja usluga, zapošljavanja, transfera savremenih tehnologija i sve drugo što vodi daljem napretku grada.

Načelnik Gradske uprave Nebojša Petronić

S tim u vezi, odobrava se pokretanje ove inicijative, a na osnovu dostavljenog pisma o namerama privrednog društva „Hansgrohe“, u kome je iskazano interesovanje da posluje u režimu slobodne zone.

Violeta Pavlović, rukovodilac Odeljenja za imovinske poslove i opštu upravu

Utvrđen je predlog Odluke o otuđenju građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom kat. parcele broj 6859/4 KO Valjevo. „Komas“ doo Valjevo sa sedištem u Valjevu, podneo je zahtev za otuđenje iz javne svojine neposrednom pogodbom građevinskog zemljišta pomenute kat. parcele, radi ispravke parcela, tačnije spajanja sa susednom parcelom broj 6874 KO Valjevo, u vlasništvu podnosioca zahteva. Takođe, članovi Gradskog veća su prihvatili predlog Odluke o uređenju načina korišćenja kat. parcele broj 8632 KO Valjevo. U listu nepokretnosti broj 3793 KO Valjevo, pomenuta kat. parcela je upisana kao javna svojina grada Valjeva sa obimom udela 916/1104 i privatna svojina „NIS“ a.d. Novi Sad sa obimom udela 188/1104. Radi regulisanja uređenja načina korišćenja parcele, angažovano je stručno lice za potrebe određivanja mere i granica suvlasničkih udela. Na osnovu svega navedenog, a u smislu odredaba Zakona, stekli su se uslovi za uređenje načina korišćenja pomenute kat. parcele.

Aleksandar Purić, rukovodilac Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine

Prihvaćen je predlog Zaključka o ispravci tehničkih grešaka u planskom dokumentu „Izmene i dopune plana Generalne regulacije za turistički centar Divčibare – treća izmena“.

Doneti su predlozi rešenja o davanju saglasnosti na statut JKP „Vidrak“, kao i na statut Matične biblioteke „Ljubomir Nenadović“ Valjevo.

Razmatrana je dopuna Odluke o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Valjeva.

Prihvaćen je predlog Odluke o dodeli bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za sprovođenje mera energetske sanacije.

Viktor Mićić, zamenik predsednika Skupštine grada Valjeva

Odbijeni su prigovori republičkog urbanističkog inspektora, podnetih za urbanistički projekat za izgradnju stambeno – poslovnog objekata, kao i dva prigovora urbanističkog inspektora na izgradnju stambenog objekta apartmanskog tipa i na lokacijske uslove za izgradnju stambenog objekta apartmanskog tipa na Divčibarama.

Takođe, odbijena je žalba izjavljena na rešenje Gradske uprave Valjeva, Odeljenja za društvene delatnosti, a vezana je za sticanje statusa energetski ugroženog kupca električne energije.

Data je saglasnost za dva rešenja Komisije za utvrđivanje osnova visine i naknade štete usled ujeda pasa lutalica.

Prihvaćen je predlog Zakučka o načinu izmirenja neizmirenih obaveza Zdravstvene ustanove apoteka „Valjevo“ Valjevo.

Pratite nas i delite na društvenim mrežama portal „valjevonadlanu.rs“

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

X