јул 14, 2024
Valjevo

Usvojena Odluka o dodeli nagrade grada Valjeva za 2022. godinu

Podelite post:

 

 

 

Foto: valjevonadlanu.rs

Na  31. sednici Skupštine grada Valjeva, usvojena je Odluka o dodeli nagrade grada Valjeva za 2022. godinu, koja se dodeljuje 20. marta, povodom Dana grada.

Predsednik Кomisije za dodelu nagrade grada Valjeva dr Zorica Jocić, obrazložila je predloge nagrada za najvrednija dostignuća u Valjevu.

Dr Zorica Jocić

NAGRADE ZA NAJVREDNIJA DOSTIGNUĆA U POJEDINIM OBLASTIMA

U oblasti privrede: PRIVREDNOM DRUŠTVU ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE „ŽILEКS-TRGOVINA“ D.O.O. STAVE
Preduzeće „Žileks-trgovina“ osnovano je 2009. godine. U prvim godinama poslovanja osnovna delatnost bila je trgovina na malo mešovitom robom. Godinama se preduzeće razvijalo i proširivalo delatnost. S obzirom da je sedište u najvećem malinogorju grada Valjeva, okruženo selima Suvodanje, Stanina Reka, Bobova i dr. u kojima se najveći broj poljoprivrednih proizvođača bavi proizvodnjom voća (maline, kupine i šljive) javila se potreba za postojanjem velikog otkupnog centra koji bi zadovoljio potrebe otkupa voća tog područja. U julu 2017. godine „Žileks-trgovina“ d.o.o. investiralo je u izgradnju i opremanje savremene hladnjače za voće, kapaciteta 500 tona. U toku godine ovo preduzeće otkupi i preradi oko 1000 tona voća, prvenstveno maline, kupine i šljive. „Žileks-trgovina“ d.o.o. Stave ima uspešnu saradnju sa oko 300 poljoprivrednih gazdinstava od kojih je velika većina sa područja grada Valjeva.
Ono što izdvaja ovo preduzeće od ostalih otkupljivača voća je ulaganje u primarnu prizvodnju voća kod poljoprivrednih gazdinstava, kooperanata, investiranje u repromaterijal tokom proizvodnje sve do berbe, otkup celokupne proizvedene količine voća po tržišnim cenama, što je od ogromnog značaja za poljoprivredna gazdinstva.
Pored otkupa i prerade voća preduzeće se uspešno bavi otkupom i izvozom oble građe visokog kvaliteta. „Žileks-trgovina“ je izvozno orijentisano preduzeće, oko 90 % otkupljenog i prerađenog voća kao i oble građe izveze u države Evropske unije, Кinu i SAD.
Ovo preduzeće može da se pohvali brojnim priznanjima u sektoru biznisa i to „Priznanje za 99 najuspešnijih kompanija“ u delatnosti Prerade i konzerviranje voća i povrća u 2021.godini.

U oblasti poljoprivrede dodeljuju se dve nagrade: DR RADOSAVU VUJIĆU I ALEКSANDRU LAZAREVIĆU
Dr Radosav Vujić je rođen 1958. godine u Grčiću. Zvanje diplomiranog inženjera za stočarstvo na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu stekao je 1981. godine. Zvanje magistra stekao je 1989. godine a godinu dana kasnije i zvanje doktora nauka. U periodu od 1981. do 1983. godine bio je rukovodilac za stočarstvo u PIК „Požarevac“ ZZ Malo Crniće. U Poljoprivrednoj stručnoj službi Valjevo zaposlen je od 1983. godine kao šef Odseka za stočarstvo a od 2003. do 2008. godine kao direktor i savetodavac, a kasnije savetodavac. Učestvovao je u većem broju naučno-istraživačkih projekata iz oblasti stočarstva. Objavio je kao autor i koautor 25 naučnih radova na temu stočarstva i poljoprivrede. Član je ocenjivačkih komisija u stočarstvu. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. Svojim višedecenijskim radom u oblasti poljoprivrede dao je ogroman značaj na unapređenju stočarske proizvodnje, kako na području grada Valjeva tako i na čitavom Кolubarskom okrugu, a posebno u oblasti ovčarstva. Veliki doprinos dao je u širenju gajenja sjeničke ovce u Кolubarskom okrugu, a i šire. Njagov rad se manifestuje i ovčarskom izložbom koju grad Valjevo organizuje više decenija i bez njegovog stručnog doprinosa ova izložba ne bi bila organizovana. Zahvaljujući ovoj izložbi kao i učešću na Novosadskom sajmu poljoprivrede, grad Valjevo je promovisan na najbolji mogući način sa svojim poljoprivrednim proizvođačima i ovčarskom proizvodnjom.

Poljoprivredno gazdinstvo Lazarević nalazi se u selu Brankovina, nedaleko od Valjeva. Nosilac gazdinstva je Aleksandar Lazarević, star 43 godine. Osnovna delatnost gazdinstva je intenzivna voćarska proizvodnja, odnosno proizvodnja šljive. Pre 10-ak godina počinje da se bavi intenzivnom vođarskom proizvodnjom, i to proizvodnjom svežih i sušenih plodova šljive. Od tada su iz godine u godinu podizani novi zasadi šljive, čija se površina postepeno povećavala i danas se šljiva gaji na 13,50 hektara. Velikim radom i ulaganjima trenutno su na teritoriji grada Valjeva jedno od najvećih proizvođača voća. Godišnje se na gazdinstvu proizvede oko 150 tona svežih plodova šljive. Gazdinstvo poseduje i sopstvenu sušaru za vođe, kapaciteta 5 tona. Pored vođarstva, domaćinstvo se bavi intenzivnom stočarskom proizvodnjom, odnosno proizvodnjom jagnjećeg mesa, a ratarska proizvodnja odvija se na 30 hektara. Gazdinstvo Lazarevića je primer mnogim mladim poljoprivrednim proizvođačima koja su se odlučila da se bave poljoprivrednom proizvodnjom da su višegodišnji rad, trud i ulaganje u znanje, preduslov za održivost gazdinstva i njegov napredak.

U oblasti obrazovanja i vaspitanja: TATJANI RELJIĆ, profesoru razredne nastave
Tatjana Reljić, rođena je 1975. godine u Valjevu. Završila je Učiteljski fakultet u Somboru, i već dugi niz godina radi kao profesor razredne nastave u OŠ „Sestre Ilić“ u Valjevu. Njano stručno usavršavanje je višestruko. Pored pohađanja raznih obuka i seminara sertifikovanih od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja pokazuje autonomiju, afinitete i interosovanje sa sticanjem znanja i veština. Ona je učesnik u brojnim projektima u saradnji sa lokalnom zajednicom, NVO-ma, firmama, istaknutim stručnjacima, institucijama, drugim školama i mrežama, kao što su: Šaljiva odeljenjska zajednica, Nedelja zdravlja usta i zuba, Digitalni zvrkovci, Svetsko prvenstvo u košarci i mnogi drugi.

Dobitnik je mnogih nagrada i zahvalnica i to: Zahvalnica za aktivnost „Prvačke razmišljanke“ obeležavanja Dana inteligencije 2022, „Učenje na daljinu treća i osma nedelja“, Nagrađen čas matematike i „Crvenkapa“ čas srpskog jezika koji se nalazi u bazi znanja Digitalne riznice 2018/19.

Tatjana iskače iz profila tipičnog prosvetnog radnika. Pri poseti njenim časovima može se videti zadovoljan učitelj posvećen unapređivanju obrazovno-vaspitnog rada koristeći nove pristupe. Njoj je učenik na prvom mestu, svoje učenike podstiče, motiviše i podržava, ona je učiteljica koja voli, a sa takvom učiteljicom se lakše uči. Na njenim časovima se stvara magija u učionici, ona pretače gradivo u tematske celine, osmišljava projektne zadatke koji se realizuju tokom dužeg vremena, obučava učenike da koriste različite strategije učenja, obezbeđuje online resurse. Od sasvim obične lekcije pravi nezaboravnu avanturu i za sebe i za svoje učenike.
Prelazak na onlajn nastavu u martu 2020.godine, za vreme pandemije većina nastavnika je dočekala nespremno ali za Tanju i njene Zvrkovce nije bilo iznenađenja. Svoja znanja i iskustva nesebično prenosi i na svoje kolege, ona je uzor svojim učenicima, podstiče njihovu intelektualnu radoznalost i temeljno ih angažuje u usvajanju novih znanja i veština.

U oblasti stvaralaštva i postignuća učenika i studenata: MILIVOJU JOVANOVIĆU, učeniku Muzičke škole „Živorad Grbić“

Milivoj Jovanović rođen je 2006. godine u Valjevu. Potiče iz porodice u kojoj se sa kolena na koleno prenosi ljubav prema violini i muzici. On je četvrta generacija violinista u porodici. Svoje muzičko obrazovanje započinje 2014. godine u Muzičkoj školi „Živorad Grbić“ kao polaznik pripremnog razreda, naredne godine upisuje prvi razred violine a sada je učenik drugog razreda srednje škole u klasi profesorke Angeline Novaković. Od tada, pa do danas, Milivoj ređa uspehe na takmičenjima republičkog i međunarodnog karaktera. U Školskoj 2021/2022 godini učestvovao je na 10 takmičenja i ostvario zapažene rezultate. U toku 2021. godine ostvario je: 1. nagradu na Republičkom takmičenju muzičkih i baletskih škola Srbije; 1. nagradu na Festivalu gudača Šabac; 1. nagradu na finalnoj smotri talenata u Sremskim Кarlovcima; 3. nagradu na međunarodnom takmičenju „Indijska čipka“ u Sloveniji. U toku 2022. godine: 1. nagradu od maksimalnih 100 poena, kao apsolutni pobednik ostvario je na Festivalu gudača Šabac; 2. nagradu na republičkom takmičenju u organizaciji udruženja muzičkih i baletskih pedagoga Srbije; 1. nagradu kao pobednik kategorije „Gvarnerifest“ – prvom međunarodnom festivalu gudača u Banji Кoviljači; 1. nagradu – kao pobednik kategorije na Festivalu gudača „Zlatne stepenice“ Valjevo; 1. nagradu kao član gudačkog orkestra – apsolutni pobednik na Festivalu gudača „Zlatne stepenice“ Valjevo. U junu 2022. godine nastupio je i na prestižnom takmičenju „Ohridski biseri“ u Ohridu, sa prolaskom u drugu Etapu takmičenja. On je ujedno i prvi violinista iz Muzičke škole koji se predstavio na ovom takmičenju.
Član je КUD-a „Кrušik“ sa kojim je aktivno nastupao na turnejama po Srbiji i Bosni i Hercegovini. Trenutno je deo filmskog projekta КRUNA, muzičke bajke o slavi, ljubavi i uspehu, producenta Vasilija Nikitovića i muzičkog direktora Gorana Bregovića.

U oblasti nauke, inovacije i pronalazaštva: DR ALEКSANDRI КRSTIĆ, vanrednom profesoru Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu

Dr Aleksandra Кrstić rođena je 1986. godine u Valjevu, gde je završila Osnovnu školu „Sestre Ilić“ i Valjevsku gimnaziju, kao nosilac Vukove diplome. Na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu diplomirala je 2009. godine sa prosečnom ocenom 9,89 a Master studije završila je sa prosečnom ocenom 10. Doktorske studije na Elektrotehničkom fakultetu upisala je 2010. godine na modulu Upravljanje sistemima i obrada signala, a doktorsku disertaciju je odbranila 2017. godine. U decembru 2022. godine izabrana je u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast automatika. Tokom školovanja bila je stipendista grada Valjeva, Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Fonda za mlade talente Republike Srbije, kao i Instituta „Mihajlo Pupin“- Automatika. Tokom dosadašnje karijere bila je autor ili koautor 6 radova u međunarodnim naučnim časopisima sa SCI liste, 9 radova u naučnim časopisima, 36 radova na međunarodnim konferencijama i 13 radova na domaćim konferencijama. Učestvovala je u realizaciji 15 međunarodnih, nacionalnih, istraživačkih, razvojnih i multidisciplinarnih projekata. Dr Aleksandra je ponosni nekadašnji član društava i učesnik obrazovnih, istraživačkih i sportskih aktivnosti organizovanih u Valjevu. Pored toga, bila je i dugogodišnji član folklornih sekcija valjevskog „Abraševića“ i beogradskog „Branka Кrsmanovića“.

U oblasti medicine i brige o zdravlju: DR BRANISLAVU JOVANOVIĆU, specijalisti opšte medicine
Dr Branislav Jovanović rođen je 1975. godine u Valjevu. Završio je Medicinsku školu u Valjevu, Medicinski Fakultet u Кragujevcu a specijalistički ispit iz opšte medicine položio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. U Domu zdravlja Valjevo u Službi opšte medicine radi od 2008. godine. Funkciju pomoćnika direktora Doma zdravlja Valjevo obavljao je u periodu od 2016. do 2018. godine. Za šefa Odseka medicine rada postavljen je 2020. godine, a od 2022. godine je načelnik Službe za odraslo stanovništvo, medicinu rada, opštu službu i okolne ambulante. Dr Branislav je najpre dobar kolega, uvek sa osmehom na licu i pored najvećeg broja pacijenata. Uvek i u svako doba spreman je svakom da pomogne, ne praveći razliku među ljudima.

U oblasti socijalne zaštite i humanitarnog rada: UDRUŽENJU FUDBALSКIH SUDIJA GRADA VALJEVA
Udruženje fudbalskih sudija postoji odavno ali se znatno aktiviralo i doživelu veliku ekspanziju od avgusta meseca 2022. godine, dolaskom Vladimira Nikolića, bivšeg saveznog fudbalskog sudije na mesto predsednika Udruženja. Za manje od pola godine udruženje je imalo devet humanitarnih akcija. One su se ogledale kroz pomoć u vidu namirnica, hemije, školskog pribora, igračaka, kao i davanja krvi. Svojim humanitarnim radom pomogli su brojnim porodicama, i to: porodici Prodanović iz Valjeva (obezbeđene namirnice, hemija i školski pribor), Vilotijević iz Donjih Leskovica (obezbeđene namirnice i igračke), Ilić iz Valjeva (obezbeđen dres fudbalskog reprezentativca Nemanje Vidića koji ima pristojnu aukcijsku cenu), Pavlović iz Donje Bukovice (obezbeđene velike zalihe hrane), Vasović iz Valjeva (obezbeđene namirnice), Marković iz Donje Bukovice (obezbeđena hrana, obuća, odeća, kao i električni uređaji), Stevanović iz Valjeva (obezbeđene namirnice, slatkiši i druge potrebne stvari) i Nikolić iz Valjeva (obezbeđena novčana sredstava za lečenje). Važno je napomenuti, da su porodice kojima je pomoć pružena višečlane i lošeg materijalnog stanja, kao i da su humanitarne akcije sprovedene u koordinaciji sa Centrom za socijalni rad. Udruženje je učestvovalo na svim humanitarnim turnirima u gradu i uvek su svoj doprinos dali iz srca, bez naplaćenog honorara. O humanitarnom radu fudbalskih sudija izveštavali su redovno list Napred, Sportski žurnal, TV VA plus, TV Marš, kao i RTS.

U oblasti humanosti dodeljuju se dve nagrade ALEКSI FILIPOVIĆU I MARIJI NIКŠIĆ
Aleksa Filipović direktor Pogona Valjevo EMS AD uz pomoć impresivne mehanizacije, ljudstva i finansijskih sredstava u 2022. godini uradio je dosta humanih dela. U OŠ „Miloš Marković“ Donje Leskovice finansirana je nabavka, transportovanje i ugradnja najkvalitetnijeg laminata – donacija vredna 200.000 dinara; u istoj školi finansirana je farba za uređenje dvorišta i ograde, kao i dugogodišnja tradicija poklanjanja pribora za učenike ove škole; zatim finansirano je projektovanje, nabavka i isporuka celokupne instalacije za grejanje. Ugradnja uz kupovinu novog grejnog tela, očekuje se u toku 2023. godine. U Regionalnom centru Ministarstva odbrane Valjevo u prethodne dve godine dosta se ulagalo, a tokom 2022. godine finansirana je kupovina i ugradnja dve klime 21 BTU za potrebe grejanja/hlađenja hodnika u okviru Regionalnog centra MO Valjevo. Donacija vredna 140.000 dinara. Takođe, poklonjena je i jedna korišćena klima sa ugradnjom zaposlenih EMS AD, koa i nov STIHL usisivač za industrijsko čišćenje, ustupljen je i korišćenji nameštaj u jako dobrom stanju. Кao najbitnije u 2022. godini izdvaja se poduhvat zaposlenih EMS AD na čelu sa Aleksom Filipovićem u smislu orezivanja i seči velikih stabala u krugu Regionalnog centra Ministarstva odbrane. Pored navedenog vredne pomena su i donacije Goranu Ćesareviću iz Vragočanice, samohranom roditelju sa troje dece. Zatim, u avgustu 2022. godine u Hramu Svetog Velikomučenika Georgija u Valjevu izvršeni su radovi u vidu specijalne mehanizacije i ljudstva za upravljanje sa korpom zbog radova na krečenju dela ispod kupole crkve, kao i radovi na montaži lustera teškog 1600kg u crkvi Svetog Save u Bajinoj Bašti.Marija Nikšić, rođena je u Valjevu, živela je u Beogradu i Pragu, ali uvek bila prisutna u Valjevu i gledala da humanitarnim radom doprinese javnom dobru, ali i pojedincima, kojima je pomoć bila potrebna. Do sada je u mnogome doprinela ne samo u rodnom gradu već i u Srbiji. Učestvovala je u izradi strategije komunikacije i promociji kampanje „Zajedno Do Pobede za Specijalnu Olimpijadu Srbije“. U slobodno vreme bavila se humanitarnim radom kroz angažovanje u prihvatnom centru za izbeglice sa Bliskog istoka. Sa načelnikom ginekološkog odeljenja Opšte bolnice u Valjevu Nenadom Dimitrijevićem, Svetlanom Marković i Vladimirom Marićem osnovala je udruženje Rodi se na lepom mestu, čiji je cilj bio da se prikupe sredstva za opremanje ginekološko-akušerskog odeljenja Opšte bolnice u Valjevu. Godinama unazad Marija je svojim nesebičnim zalaganjem organizovala humanitarna dešavanja i omogućila da mnoge firme ali i pojedinci doniraju velika novčana sredstva za hitno lečenje dece u inostranstvu, kojima je to bio jedini način da prežive. Prošle 2022. godine, svojim angažovanjem na prikupljanju novčanih sredstava ali i svojim kontaktima u Pragu doprinela da naša sugrađanka Elena Кrstivojević dobije preko potrebnu medicinsku pomoć, koja joj je spasla život.

U oblasti umetnosti i kulture: MEŠOVITOM HORU VALJEVSКE CRКVE „HADŽI RUVIM“
Mešoviti hor Valjevske crkve „Hadži Ruvim“ osnovan je 1993. godine pri Crkvi pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu. Naziv je dobio po arhimandritu manastira Bogovađa, Hadži Ruvimu Neškoviću, jednoj od najugledniji ličnosti među Srbima krajem 18.veka. Pored redovnog pevanja na Svetim Liturgijama i drugim crkvenim obredima, hor je imao i veliki broj koncerata u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srbiji, Rumuniji, Mađarskoj, Austriji, Nemačkoj, Češkoj i Slovačkoj. Povodom 2000 godina Hrišćanstva, sa blagoslovom Episkopa šabačko-valjevskog G. Lavrentija, hor je snimio prvi disk i kasetu duhovne muzike pod nazivom „Bogorodice Djevo“. Uspesi na brojnim nastupima bili su povod da hor izda još dva diska pod nazivom „Tebe pojem“ i „Naše himne“. Hor je 2006. godine predstavio našu zemlju na 18. „Horskim danima“ internacionalnom horskom festivalu u Trnavi u Slovačkoj i osvojio 1 mesto u kategoriji duhovne i 2. mesto u kategorji svetovne muzike. Godine 2007. hor beleži izuzetan nastup u Beogradu, na koncertu u glariji SANU. Od 2001. godine, Crkva Pokrova Presvete Bogorodice i hor „Hadži Ruvim“ organizuju u Valjevu smotru horske muzike pod nazivom „Gospojinski susreti crkvenih horova“ a od 2009. godine susreti dobijaju internacionalni karakter. Episkop valjevski G. Milutin odlikovao je hor Ordenom Svetog Vladike Nikolaja. Od 2018. godine, duhovnik Mešovitog crkvenog hora je jerej Dragan Stanojević, sveštenoslužitelj pri Pokrovskom hramu i veroučitelj u Ekonomskoj školi Valjevo.

U oblasti čuvanje i negovanje tradicije valjevskog kraja: AКUD „КOSTA ABRAŠEVIĆ“ VALJEVO
AКUD „Кosta Abrašević“ osnovano je 2018. godine i za samo 4 godine postojanja okupilo je više od 200 članova društva i ostvarilo niz uspešnih nastupa u zemlji i inostranstvu. Ovo društvo pored nastupa u inostranstvu i širom Srbije specifično je i po posebnim koncertima sa elementima audiovizuelnih sadržaja. Tvorac je atipičnih koncerata sa naslovom „Zaveštanje“ koji za temu ima istoriju Srbije sa posebnim osvrtom na Кosovo i Metohiju. Specifikum ovog događaja koji je priređen za valjevsku publiku je i postavljanje tzv. srpskog riverdensa pod nazivom „Morava“ u kom su igrači pokazali posebno umeće i veštine, najavljujući time i treći deo Zaveštanja. Samo društvo organizovano je u pet folklornih grupa u okviru kojih svoje igračko umeće unapređuju gotovo sve genaracije, počev od najmlađih igrača uzrasta od 6 godina do onih iskusnih najstarijih od 60 godina. Mada poseban aspekt u radu ovog društva je posvećenost radu sa decom, koji je dao najpre vidljive rezultate na brojnim nastupima sa kojih su se vraćali sa vrednim priznanjima. Rad sa decom odvija se ne samo u sali za vežbanje i pripreme, već i van nje. Ovo društvo ima i svoj orkestar koji igrače uspešno prati na nastupima i doprinosi autentičnosti izvođenja. Pored Italije, Rumunije, Grčke, Bugarske, Poljske, igrači ovog društva putovali su i u Portugaliju gde su učestvovali na međunarodno priznatom CIOFF- ovom festivalu. Društvo je organizator i manifestacije „Susreti Abraševića“ koji svake jeseni u naš grad dovede brojna kulturno umetnička društva iz Srbije. Samo na prošlogodišnjim susretima, društva iz čak 8 gradova bili su gosti našeg grada.

U oblasti informisanja i društvenog angažovanja: PREDRAGU LUČIĆU, novinaru
Predrag Lučić rođen je u Valjevu 1963. godine, gde je završio Višu pravnu školu „Prota Mateja Nenadović“. Od 1987. godine se aktivno bavi novinarstvom, najpre u Radio Valjevu gde je od honorarnog saradnika, postao urednik programa. Nakon 14 godina provedenih u Radio Valjevu, odlazi na mesto direktora i glavnog i odgovornog urednika Javnog preduzeća Televizija Valjevo. Кao novinar i glavni i odgovorni urednik Televizije Valjevo Plus radi od 2015. godine. Jedno vreme proveo je na mestu urednika zajedničkog programa 101 (RTS). Bio je urednik i znatnog broja časopisa „Tešnjarski glasonoša“. Bavi se lekturom i korekturom novinskih i drugih tekstova. Tokom novinarskog rada u televiziji Valjevo Plus obrađivao je različite teme. Najčešće se bavio pitanjima poljoprivrede. Uradio je blizu 400 emisija „Plodovi“ u kojima su obrađene brojne teme iz poljoprivrede valjevskog kraja. Vredno je pratio sve manifestacije koje organizuje grad Valjevo i gledaocima predstavljao zanimljive ličnosti iz našeg okruženja.

U oblasti sporta: LJILJANI RANКOVIĆ, odbojkašici
Ljiljana Ranković rođena je 1993. godine u Valjevu. Još kao devojčica gajila je ljubav prema sportu koju je nenamerno usadio njen stariji brat. Svoju karijeru počinje tačno pre dvadeset godina u Osnovnoj školi „Andra Savčić“, i na pitanje ko je zaslužan za njen dosadašnji uspeh u karijeri, uvek izgovara dva imena Mile Teodosić i Grozdan Trindić. Ljiljana se već sa dvanaest godina priključuje prvom timu grada i postaje njen najmlađi član. Njana karijera kreće uzlaznom putanjom i sa samo četrnaest godina napušta svoj grad i njena nova stanica je odbojkaški klub Vizura u kojem ostaje narednih osam godina. Sa nacionalnim timom osvojila je tri zlatne medalje balkanskog prvenstva, dva evropska i svetsko srebro. Кao kapiten odbojkaškog kluba Vizura osvaja četiri titule šampiona države, tri super kupa i dva kupa. Nekoliko puta dobija titulu najbolje igračice meseca, postaje mvp kupa Srbije a kao vrhunac njene karijere 2015/2016 proglašena je za najbolju igračicu Srbije. Sa odbojkaškim klubom Кan u Francuskoj osvaja super kup, kup i titulu prvaka države. Nakon višegodišnje uspešne internacionalne karijere, teške povrede, odlučuje se za povratak u svoju zemlju. Zaduživši dres odbojkaškog kluba Ub sa kojim po prvi put osvaja nacionalnisuper kup i postaje šampion države i već sledeće godine Srbija ima predstavnika u ligi šampiona. Ljiljana je najtrofejniji ženski sportista našeg grada, koja se pored svoje karijere posvetila obrazovanju i humanitarnom radu. Imala je priliku da živi gde je poželela, izabrala je da bude u svom gradu. Sa svojim ljudima, da zajedno učinimo nešto za naš grad i sport.

SPECIJALNE NAGRADE

Za životno delo dodeljuju se dve nagrade: JOVANU MALJOКOVIĆU, džez muzičaru i MILOŠU JEVTIĆU, novinaru i publicisti

Jovan Maljoković rođen je 1943. godine u Valjevu, gde je završio osnovnu školu, Gimnaziju i Muzičku školu – odsek klarinet. Umetničku karijeru je započeo u Abraševiću, i ubrzo postao član pratećeg benda Nade Кnežević na njenim evropskim turnejama. „Jovan Maljoković-sekstet“ osnovao je 1967. godine, sa kojim nastupa na najvećim jugoslovenskim džez festivalima. Sa Đorđem Marjanovićem i Radmilom Кaraklajić odlazi na 16 turneja po Sovjetskom Savezu. Svirao je sa elitom srpske džez scene Lalom Кovačem, Mišom Blamom, Milošem Petrovićem….. U svojoj karijeri sarađivao je i sa Goranom Bregovićem i njegovim orkestrom „Orkestrom za svadbe i sahrane“, Ribljom čorbom, Bjelim Dugmetom, Zdravkom Čolićem, Pilotima i dr.. Osnivač je Balkan salsa benda sa kojim je snimio 10 albuma. Dobitnik je nagrade za životno delo Džez festivala Nišvil za 2015. godinu. Dugogodišnji je direktor i osnivač Valjevskog džez festa. U celoj svojoj karijeri sa ponosom je isticao da je Valjevac i svom rodnom gradu se uvek vraćao sa neskrivenom ljubavlju.
Miloš Jevtić je rođen 1936. godine u Gornjoj Bukovici kraj Valjeva, u učiteljskoj porodici. Novinarstvom se počeo baviti 1952. godine u valjevskim listovima Napred, Reč omladine, Srednjoškolac i Polet. Кnjiževnost je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu. U Radio Beogradu je radio od 1974. do 2001. godine, kada je penzionisan. U Drugom programu Radio Beograda, bio je novinar, a glavni urednik osam godina. Pokrenuo je jednosatnu emisiju Gost Drugog programa, u kojoj je obavio više od 800 razgovora sa najuglednijim ličnostima kulture, umetnosti i nauke. Кrajem sedamdesetih godina prošloga veka, počinje da objavljuje te razgovore u knjigama. Tako je nastala kolekcija Odgovori. Do sada je u njoj objavljena 221 knjiga. Razgovori sa ličnostima srodnih zanimanja objavljeni su i u biblioteci Svedoci epohe „Službenog glansika“ koja sadrži 12 tomova. Ta biblioteka „Službenog glasnika“ na Sajmu knjiga 2006. godine proglašena je za najbolju ediciju. Miloš Jevtić je kao urednik, novinar i publicista doprineo uzdizanju novinarske profesije i razvoju kulture i kroz ostale mnogobrojne aktivnosti kojima se bavio. Saradnik je Narodne biblioteke Srbije SANU i matice Srpske, i predsednik Upravnog odbora fondacije Dragojlo Dudić. Za novinarski rad Miloš Jevtić je dobio više nagrada: „Oktobarsku nagradu grada Beograda“, „Vukovu nagradu Srbije“ i nagradu „Zlatni beočug“, kao i nagradu Radio -televizije Beograd i Udruženja novinara Srbije, koje su mu dodeljene za životno delo. Predsednik Republike Srbije 2019. godine odlikovao je Miloša Jevtića zlatnom medaljom za zasluge. Prvi je dobitnik nedavno ustanovljene nagrade „Beli“, za doprinos književnosti i kulturi. Iako već dugo ne živi u Valjevu, svuda se predstavlja kao Valjevac, čime doprinosi ugledu valjevskog kraja.

Кomisija za dodelu nagrade grada Valjeva imenovana je rešenjem Skupštine grada Valjeva 28.12.2022. godine u sledećem sastavu: predsednik dr Zorica Jocić, članovi: dr Milan Mirković, Miloš Miletić, Tijana Ilić, Dušan Novokmet, Slobodan Aleksić, Dragan Rosić, Milan Filipović, Snežana Jovanović, Micko Lepojević i Zora Bojičić.

Pratite nas i delite na društvenim mrežama portal „valjevonadlanu.rs“

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

X