Cena, i dizela i benzina, nije se menjala u odnosu na prethodne dane.