април 15, 2024
Valjevo

Kada septembarske poreske obaveze dolaze na naplatu?

Podelite post:

 

 

Foto: Arhiv

Poreska uprava radi lakše naplate nameta objavljuje svakog meseca poreski kalendar namenjen obveznicima, sa datumima poslednjih rokova za plaćanje ili dostavu neophodne dokumentacije.

Prvi datum do kada je predviđena naplata obaveza bez zatezne kamate je 5. septembar, do kada se na obrascu OZU dostavljaju obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu.

Isti datum je poslednji rok za poslodavce da dostave izveštaje o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplate sredstava. Izveštaj se dostavlja na obrascu IOSI.

Narednog ponedeljka, tačnije 11. septembra, na naplatu dolaze dve poreske obaveze. Prva je podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec. Prijava se podnosi na obrascu PP-PPNO.?

PDV obveznici do 11. septembra moraju da podnesu poresku prijavu i plate PDV za prethodni mesec prema članu 10. Zakona o PDV. Obrazac neophodan za pravilnu prijavu je PPPDV.

Pravna lica koja obavljaju samostalnu delatnost u obavezi su da plate akontaciju poreza i doprinosa na prihode za prethodni mesec do 15. septembra.

Takođe, do istog dana doprinose treba da plate sveštenici i verski službenici, domaći državljani zaposleni u inostranstvu, kao i inostrani penzioneri. Doprinosi se plaćaju za prethodni mesec.

Do 15. septembra ističe rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec. Prijava se podnosi na obrascu PP OD-O.

Novi privrednici koji su ušli u PDV sistem, treba da znaju da se poreska prijava i plaćanje PDV-a za prethodni mesec vrši do 15. u mesecu. Prijava se podnosi na obrascu PPPDV. Kako navode iz Poreske uprave, podnosi se obrazac PID PDV 1 za avgust ako je u avgustu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

Takođe, 15. septembra na naplatu dolazi akontacija poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec, kao i obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca. Poreska prijava za obračun akcize za prethodni mesec predaje se na obrascu PP OA.

“Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec dostavlja se na obrascu PP OAEL”, navode iz Poreske uprave.

Do 29. septembra obveznici imaju obavezu plaćanja obračunate akcize za period od 1. do 15. dana u mesecu.

Kako odložiti plaćenje poreza?

Za preduzetnike i mala pravna lica, jedan od uslova za odlaganje je da iznos obaveze bude do pet odsto prometa iskazanog u poslednjem finansijskom izveštaju, a za srednja i velika pravna lica pet procenata od obrtnih sredstava iskazanih u poslednjem finansijskom izveštaju.

Ukoliko ovaj uslov nije ispunjen, može se ponuditi sredstvo obezbeđenja kao garancija da će se odloženi dug stvarno i platiti. U zavisnosti od visine duga, odluku o reprogramu donosi šef ekspoziture, direktor filijale poreske uprave, direktor CVPO, direktor regionalnog centra poreske uprave, direktor poreske uprave ili ministar finansija.

Prilikom podnošenja zahteva za reprogram otpisuje se do 50 odsto zatezne kamate, ali u toku reprograma kamata teče na neizmireni iznos obaveza.

U slučaju da porez duguje fizičko lice, dug može biti odložen ako iznosi najmanje 10 odsto oporezivih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj je podnet zahtev za odlaganje. Na primer, ako poreski obveznik podnese zahtev za odlaganje poreza u ovoj, analiziraće se prihod koji je ostvario u 2022. godini.

Poreskom obvezniku kome je u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji odloženo plaćanje dugovanog poreza, a koji redovno izmiruje rate dospelih obaveza i tekuće obaveze, u slučaju da pre isteka roka isplati dugovani porez otpisuje se 50 odsto kamate koja se odnosi na odloženi dug.

Kazne za neplaćanje poreskih obaveza

U slučaju kašnjenja u izmirivanju poreskih obaveza, zaračunava se zatezna kamata.

U skladu sa zakonom o poreskom postupku i administraciji, poreska uprava može izdati prekršajni nalog u slučaju kašnjenja, gde se novčane kazne kreću od 50.000 do 500.000 dinara.

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

X