јун 15, 2024
Valjevo

Održana 96.sednica Gradskog veća

Podelite post:

 

 

Na današnjoj 96. sednici Gradskog veća, utvrđen je predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Drugu izmenu i dopunu Programa poslovanja JKP „Vodovod“ za 2023. godinu, kao i Rešenje o davanju salasnosti na Izmenu i dopunu Programa korišćenja subvencija istog preduzeća za 2023. godinu.

Razlozi za donošenje Druge izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Vodovod“ za 2023. godinu jesu izmena finansijskog plana, plana investicija i plana korišćenja subvencija zbog usaglašavanja sa Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu. Ukupni prihodi su povećani sa planiranih 644.482.626 dinara, na iznos od 646.282.626 dinara. U strukturi prihoda, ovom izmenom programa planirani su prihodi od aktiviranja učinaka i roba u iznosu od 1.800.000 dinara. Ovom izmenom programa, a na osnovu pokazatelja finanijskog plana, planirana je neto dobit od 2.432.000 dinara.

U 2023. godini prvobitnim planom JKP „Vodovod“ je planiralo investiciona ulaganja u visini od 111.252.000,00 dinara. Ovom izmenom i dopunom povećana su ukupna ulaganja tako da sada iznose 118.052.000,00 dinara. Investiciona ulaganja su povećana jer su Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu opredeljenja dodatna sredstva za korišćenje kapitalne subvencije za projekat „Rekonstrukcija crpne stanice u PPOV „Gorić 1“ za 2023. godinu“, u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara bez pdv-a. Pored navedenog, u Plan investicija je dodata nova investicija pod nazivom „Rekonstrukcija vodovodne mreže u Ulici 17. Puka“, u iznosu od 1.800.000,00 dinara bez pdv-a, koju će JKP „Vodovod“ finansirati iz sopstvenih sredstava.

Kada je reč o razlogu donošenja Izmena i dopuna Programa korišćenja subvencija, Plan korišćenja subvencija iz budžeta grada Valjeva povećan je sa planiranih 19.500.000 dinara, za 6.000.000 dinara, na iznos od 25.500.000 dinara, zbog dodatno opredeljenih sredstava kapitalne subvencije iz budžeta grada Valjeva za finansiranje radova na rekonstrukciji crpne stanice u PPOV „Gorić 1“.

Prihvaćen je Program otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta za 2023. godinu. Osnovni cilj programa je otuđenje građevinskog zemljišta radi izgradnje objekata za namenu predviđenih urbanističkim planovima, a u obimu koji omogućava postojeća infrastruktura ili infrastruktura čija je gradnja planirana.

Utvrđena je Odluka o izmenama o dopunama Plana generalne regulacije „Gradac“ – prva izmena.
Cilj Izmena i dopuna plana je da se planskim rešenjima u okviru planiranih namena površina smanje kapaciteti u okviru planiranih namena površina i to: smanjenje površina javne namene u realne okvire, preispitivanje lokacija za javne površine, sadržaje i objekte i stvaranje uslova za održivo, racionalno i odgovorno upravljanje zamljištem i to: lokacija predškolsko obrazovanje – vrtić, PTT, rezervne površine za javne namene i saobraćajne površine (dve pristune ulice i parking kod vrtića).

Takođe, članovi Gradskog veća prihvatili su Odluku o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju proizvodnog kompleksa u delu naseljenog mesta Mrčić. Okvirnu granicu obuhvata plana čine kat. parcele broj 253/1 i 253/2 u KO Mrčić, okvirne površine oko 1.07.86 hektara, a konačne granice planskog područja će se definisati nacrtom plana.

U planskom području, kao pretežna namena površine biće definisana površina za industriju i proizvodnju, uz listing mogućih namena: proizvodni objekat – za sortiranje i preradu otpadne plastike i drugo. U planskom dokumentu će se propisati i moguće kompatibilne namene (komercijalne delatnosti i slično). Nosilac izrade Plana je Gradska uprava grada Valjeva, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine, obrađivač plana je „Berger group“, a izradu plana finansiraće podnosilac inicijative za izradu plana „Ilija kop gradnja“.

Utvrđena je Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju proizvodnog kompleksa u delu naseljenog mesta Beloševac. Planski osnov za izradu plana je Prostorni plan posebne namene regionalnog kolubarskog sistema snabdevanja vodom, Generalni urbanistčki plan Valjeva, kao i Izmene i dopune Generalnog urbanističkog plana Valjeva – prva izmena. U planskom području, kao pretežna namena površina biće definisana površina za industriju i proizvodnju, uz listing mogućih namena: proizvodnih objekata – betonska baza, asfaltna baza kapaciteta 150 t/h i drugo. U planskom dokumentu će se propisati i moguće kompatibilne namene (komercijalne delatnosti i slično ). Nosilac izrade Plana je Gradska uprava grada Valjeva, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine, obrađivač „Arhiplan“, a izradu plana će finansirati podnosilac inicijative „Kompresor ing“.

Prihvaćena je Odluka o otuđenju iz javne svojine Akcija u vlasništvu grada Valjeva. Razlog za donošenje ove odluke sadržan je u potrebi pokretanja postupka za otuđenje iz javne svojine akcija koje Grad poseduje po osnovu konverzije potraživanja u osnovi kapital akcionarskih društava. Naime, analizom vrednosti akcija koje Grad ima u vlasništvu došlo se do zakučka da nije opravdano da se akcije vode u poslovnim knjigama grada, pasivno, odnosno da se čuvaju ako ne donose nikakve prihode, već suprotno, gube vrednost, imajući u vidu da je vlasnički udeo grada zanemarljiv u odnosu na ukupan kapital akcionarskh društava.

U cilju realizacije ove odluke, utuđuju se iz javne svojine akcije u vlasništvu grada Valjeva kod sledećih akcionarskih društava: „Lasta“ Beograd, upisane u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti i GP „Mostogradnja“ Beograd u stečaju, a upisane u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, Beograd. Cilj donošenja ove odluke sadržan je u potrebi da se preduzmu sve radnje koje bi dovele do prodaje akcija, kako bi se bar deo realnih potraživanja naplatio, a naplaćena sredstva uložila u realizaciju kapitalinih projekata grada Valjeva.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

X