април 15, 2024
Valjevo

Konkurs za turističkog vodiča ili pratioca

Podelite post:

 

Ministarstvo turizma i omladine raspisalo je oglas za polaganje stručnog ispita za 500 turističkih vodiča i turističkih pratioca.

U oglasu se navodi da je predviđeno 300 vodiča i to 100 sa znanjem engleskog, a 200 sa znanjem francuskog, nemačkog, ruskog, španskog, italijanskog, grčkog, poljskog, bugarskog, rumunskog, mađarskog, kineskog, japanskog, turskog, arapskog, persijskog, hebrejskog ili norveškog jezika.

U kategoriji turističkih pratioca, predviđeno je 100 kandidata sa znanjem engleskog jezika i 100 onih koji znaju francuski, nemački, ruski, španski, italijanski. Grčki, poljski, bugarski, rumunski, mađarski, kineski, japanski, turski, arapski, persijski, hebrejski ili norveški jezik.

Stručni ispit za turističkog vodiča i turističkog pratioca mogu da polažu osobe koje imaju državljanstvo Republike Srbije, znaju srpski jezik, imaju najmanje srednje četvorogodišnje obrazovanje i koji znaju jedan od navedenih stranih jezika.

U oglasu se navodi da kandidati podnose pisanu prijavu u kojoj treba da navedu svoje ime i prezime, ime jednog roditelja, datum i mesto rođenja, svoju adresu, broj, datum, mesto i država izdavanja lične karte i  da označe stručni ispit koji polažu. Takođe, kandidati u prijavi navode nivo obrazovanja, odnosno stepen i vrstu stručne spreme, strani jezik koji polaže, mesto polaganja psihološke procene prema raspoloživim filijalama nadležne službe za poslove zapošljavanja, kao i kontak telefon i svoju elektronsku adresu.

Takođe, u prijavi za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča kandidat označava da li poseduje uverenje o položenom stručnom ispitu za turističkog pratioca.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni da prilože i original uverenje o državljanstvu Republike Srbije koje nije starije od šest meseci ili overenu fotokopiju navedenog uverenja, overenu fotokopiju diplome o stečenom najmanje srednjem i overenu fotokopiju prevoda diplome od strane sudskog tumača o najmanje srednjem obrazovanju stečenom u inostranstvu. Kandidati prilažu i overenu fotokopiju rešenja organa, odnosno institucije nadležne za priznavanje isprave o stečenom obrazovanju u inostranstvu. Umesto overene fotokopije diplome o stečenom srednjem obrazovanju kandidati mogu priložiti overenu fotokopiju diplome o stečenom visokom, odnosno višem obrazovanju.

Pored ovih dokumenata, kandidati su u obavezi da prilože i fotokopiju lične karte, odnosno izvod elektronskog čitača biometrijske lične karte ili fotokopiju pasoša, dokaz o uplati republičke administrativne takes, kao i popunjenu izjavu u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to ministarstvo učiniti umesto njega.

Prijava se dostavlja u dva primerka, u slučaju da se predaje na pisarnici Ministarstva, kako bi na jednom primerku bila evidentirana potvrda o prijemu zahteva.

Foto: Pixabay

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

X