април 18, 2024
Valjevo

Održana 34. sednica Skupštine grada Valjeva-Usvojen Izveštaj o izvršenju budžeta grada

Podelite post:

 

 

Foto: valjevonadlanu.rs

Na 34. sednici Skupštine grada Valjeva, koja je održana juče, usvojen je Izveštaj o izvršenju budžeta grada Valjeva za period januar – jun 2023. godine.

Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu, planirani su ukupni prihodi i primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima iz prethodne godine u iznosu od 4.899.291.055, 97 dinara, a ostvareni su u iznosu od 2.575.314.928, 49 dinara, sa procentom ostvarenja 52,57 %. Tekući prihodi i primanja iz budžeta grada realizovani su u iznosu od 2.227.494.210, 76 dinara. Najveći deo prihoda i primanja budžeta grada ostvaren je od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke u iznosu od 1.221.446.348, 47 dinara. Ukupno izvršeni rashodi i izdaci iznose 2.154.672.159, 27 dinara, od toga iz budžeta grada u iznosu od 2.107.358.320, 33 dinara, dok su rashodi i izdaci iz ostalih izvora korisnika budžeta grada realizovani u iznosu od 47.313.838, 94 dinara.

Опис није доступан.

 

Usvojen je Izveštaj o radu Zajedničkog pravobranilaštva grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig i Osečina za 2021. godinu, kao i Izveštaj o radu Zajedničkog pravobranilaštva grada Valjeva i opštine Osečina za 2022. godinu.

Odbornici su usvojili izveštaje o radu JP za upravljanje i korišćenje Regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni „Kolubara“ i JKP-a „Vodovod“, „Toplana“, „Vidrak“ i „Polet“ za 2022. godinu, kao i izveštaj o radu Turističke organizacije Valjevo za period od januara do decembra 2022. godine. Takođe, date su saglasnosti na odluke o raspodeli dobiti JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni „Kolubara“ i JKP – a „Vodovod“, „Toplana“ i „Vidrak“ za 2022. godinu, a data je i saglasnost na Odluku o načinu pokrića gubitka JKP „Polet“ za 2022. godinu.

Usvojen je Izveštaj o radu na poslovima upravljanja i održavanja seoskih vodovoda „Kukalj“, „Prskavac“, „Gornja Grabovica“, „Žabari“, „Valjevska Kamenica“ i „Stave“ za 2022. godinu JKP „Vodovod“ Valjevo, kao i izveštaji o realizaciji programa poslovanja JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni „Kolubara“ i JKP-a „Vodovod“, „Toplana“, „Vidrak“ i „Polet“ za period od 1.1.2023. do 30.6.2023. godine.

 

Опис није доступан.

Na današnjoj 34. sednici Skupštine grada Valjeva, data je saglasnost na Drugu izmenu i dopunu Programa poslovanja JKP „Vodovod“ za 2023. godinu, kao i na Izmenu i dopunu Programa korišćenja subvencija istog preduzeća za 2023. godinu.

Razlozi za donošenje Druge izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Vodovod“ za 2023. godinu jesu izmena finansijskog plana, plana investicija i plana korišćenja subvencija zbog usaglašavanja sa Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu. Ukupni prihodi su povećani sa planiranih 644.482.626 dinara, na iznos od 646.282.626 dinara. U strukturi prihoda, ovom izmenom programa planirani su prihodi od aktiviranja učinaka i roba u iznosu od 1.800.000 dinara. Ovom izmenom programa, a na osnovu pokazatelja finanijskog plana, planirana je neto dobit od 2.432.000 dinara. U 2023. godini prvobitnim planom JKP „Vodovod“ je planiralo investiciona ulaganja u visini od 111.252.000,00 dinara. Ovom izmenom i dopunom povećana su ukupna ulaganja tako da sada iznose 118.052.000,00 dinara. Investiciona ulaganja su povećana jer su Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu opredeljenja dodatna sredstva za korišćenje kapitalne subvencije za projekat „Rekonstrukcija crpne stanice u PPOV „Gorić 1“ za 2023. godinu“, u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara bez pdv-a. Pored navedenog, u Plan investicija je dodata nova investicija pod nazivom „Rekonstrukcija vodovodne mreže u Ulici 17. Puka“, u iznosu od 1.800.000,00 dinara bez pdv-a, koju će JKP „Vodovod“ finansirati iz sopstvenih sredstava.

Kada je reč o razlogu donošenja Izmena i dopuna Programa korišćenja subvencija, Plan korišćenja subvencija iz budžeta grada Valjeva povećan je sa planiranih 19.500.000 dinara, za 6.000.000 dinara, na iznos od 25.500.000 dinara, zbog dodatno opredeljenih sredstava kapitalne subvencije iz budžeta grada Valjeva za finansiranje radova na rekonstrukciji crpne stanice u PPOV „Gorić 1“.

Usvojeno je Rešenje o utvrđivanju pogodnosti za plaćanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta.
Ispred Eparhije valjevske, Episkop valjevski Isihije se obratio molbom za utvrđanje posebnih pogodnosti, odnosno oslobađanje plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta za igradnju objekta muzeja Svetog Nikolaja Žičkog i Ohridskog u kompleksu manastira Svetog Vladike Nikolaja u Leliću. U molbi se navodi da je u pitanju višestruko značajan projekat koji će svoj održivi razvoj pronaći u čuvanju i baštini nasleđa Svetog Vladike Nikolaja, a koji će predstavljati svojevrsno ukrepljenje i kulturno pohodište poklonika, kako sa prostora Eparhije valjevske, tako i sa drugih prostora. Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine Gradske uprave Valjevo je odobrilo pomenute radove.

Опис није доступан.

Usvojena je Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP „Vidrak“ Valjevo. Prijava na javni konkurs za izbor direktora podnosi se u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Konkurs će biti objavljen i u „Službenom glasniku grada Valjeva“ i na internet prezentaciji grada Valjeva.

Usvojen je Program otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta za 2023. godinu. Osnovni cilj programa je otuđenje građevinskog zemljišta radi izgradnje objekata za namenu predviđenih urbanističkim planovima, a u obimu koji omogućava postojeća infrastruktura ili infrastruktura čija je gradnja planirana.

Usvojena je Odluka o izmenama o dopunama Plana generalne regulacije „Gradac“ – prva izmena.
Cilj Izmena i dopuna plana je da se planskim rešenjima u okviru planiranih namena površina smanje kapaciteti u okviru planiranih namena površina i to: smanjenje površina javne namene u realne okvire, preispitivanje lokacija za javne površine, sadržaje i objekte i stvaranje uslova za održivo, racionalno i odgovorno upravljanje zamljištem i to: lokacija predškolsko obrazovanje – vrtić, PTT, rezervne površine za javne namene i saobraćajne površine (dve pristune ulice i parking kod vrtića).

Takođe, odbornici su usvojili Odluku o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju proizvodnog kompleksa u delu naseljenog mesta Mrčić. Okvirnu granicu obuhvata plana čine kat. parcele broj 253/1 i 253/2 u KO Mrčić, okvirne površine oko 1.07.86 hektara, a konačne granice planskog područja će se definisati nacrtom plana. U planskom području, kao pretežna namena površine biće definisana površina za industriju i proizvodnju, uz listing mogućih namena: proizvodni objekat – za sortiranje i preradu otpadne plastike i drugo. U planskom dokumentu će se propisati i moguće kompatibilne namene (komercijalne delatnosti i slično). Nosilac izrade Plana je Gradska uprava grada Valjeva, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine, obrađivač plana je „Berger group“, a izradu plana finansiraće podnosilac inicijative za izradu plana „Ilija kop gradnja“.

Usvojena je i Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju proizvodnog kompleksa u delu naseljenog mesta Beloševac. Planski osnov za izradu plana je Prostorni plan posebne namene regionalnog kolubarskog sistema snabdevanja vodom, Generalni urbanistčki plan Valjeva, kao i Izmene i dopune Generalnog urbanističkog plana Valjeva – prva izmena. U planskom području, kao pretežna namena površina biće definisana površina za industriju i proizvodnju, uz listing mogućih namena: proizvodnih objekata – betonska baza, asfaltna baza kapaciteta 150 t/h i drugo. U planskom dokumentu će se propisati i moguće kompatibilne namene (komercijalne delatnosti i slično ). Nosilac izrade Plana je Gradska uprava grada Valjeva, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine, obrađivač „Arhiplan“, a izradu plana će finansirati podnosilac inicijative „Kompresor ing“.

Опис није доступан.

Odbornici su usvojili Odluku o otuđenju iz javne svojine Akcija u vlasništvu grada Valjeva. Razlog za donošenje ove odluke sadržan je u potrebi pokretanja postupka za otuđenje iz javne svojine akcija koje Grad poseduje po osnovu konverzije potraživanja u osnovi kapital akcionarskih društava. Naime, analizom vrednosti akcija koje Grad ima u vlasništvu došlo se do zakučka da nije opravdano da se akcije vode u poslovnim knjigama grada, pasivno, odnosno da se čuvaju ako ne donose nikakve prihode, već suprotno, gube vrednost, imajući u vidu da je vlasnički udeo grada zanemarljiv u odnosu na ukupan kapital akcionarskh društava. U cilju realizacije ove odluke, utuđuju se iz javne svojine akcije u vlasništvu grada Valjeva kod sledećih akcionarskih društava: „Lasta“ Beograd, upisane u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti i GP „Mostogradnja“ Beograd u stečaju, a upisane u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, Beograd.

Odbornici su dali saglasnost na statut Apotekarske ustanove Valjevo i usvojili odluku o izmeni Odluke o određivanju naziva ulica i drugih delova naseljenog mesta Valjevo.

Odbornici su razmatrali prigovor Apotekarske ustanove „Benu“, na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora.

U okviru kadrovskih pitanja, našao se predlog Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Medicinske škole „Dr Miša Pantić“ Valjevo, pretres predloga Rešenja o imenovanju Saveta stalne manifestacije grada Valjeva – Festival duvan čvaraka, pretres predloga Rešenja o imenovanju Saveta stalne manifestacije grada Valjeva Memorijalna trka „General Đukić“, pretres predloga rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju gradskog Štaba za vanredne situacije za teritoriju grada Valjeva, pretres predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju ovlašćenog predstavnika u Skupštinu Privrednog društva Regionalni centar za upravljanje otpadom „Eko Tamnava“ Ub, pretres predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Milica Nožica“ Valjevo, pretres predloga Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Međuopštinskog istorijskog arhiva Valjevo, pretres predloga odluke o izmeni Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova gradske izborne Komisije za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine grada Valjeva u stalnom sastavu i pretres predloga Rešenja o imenovanju Saveta stalne manifestacije grada Valjeva Memorijalni rukometni turnir „Nikola Jevremović – Gužva“.

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

X