април 18, 2024
Valjevo

Održana 99. sednica Gradskog veća – Treći rebalans budžeta

Podelite post:

 

Na 99. sednici Gradskog veća, prihvaćen je Izveštaj o izvršenju budžeta grada Valjeva za period januar – septembar 2023. godine, kao i predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu – treći rebalans.

Po sprovedenim rešenjima planirani prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva po devetomesečnom izveštaju iznose 5.116.675.649,12 dinara i 151.686.602,69 dinara prihoda iz ostalih izvora, što ukupno iznosi 5.268.362.251,81 dinara ukupnih javnih sredstava.
Na dan 30. septembra 2023. godine, prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva budžeta iznose 3.556.601.784,12 dinara i ostvareni su sa 69,51% u odnosu na plan, dok su prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva iz ostalih izvora realizovani u iznosu od 121.068.879,69 dinara, odnosno 79,81% u odnosu na plan.

Rashodi i izdaci iz sredstava budžeta su realizovani u iznosu od 3.420.932.131,51 dinara i realizovani su sa 66,86% u odnosu na plan, dok su rashodi koji se finansiraju iz ostalih izvora realizovani u iznosu od 75.358.117,89 dinara, odnosno sa 49,68% u odnosu na plan.
Stanje sredstava na računu izvršenja budžeta na dan 30. septembra tekuće godine iznosilo je 124.748.037,54 dinara.

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu – treći rebalans, planirani su prihodi i primanja i preneta neutrošena sredstva u iznosu od 5.269.285.000,00 dinara sredstava budžeta grada i 144.494.602,89 dinara sredstava iz ostalih izvora budžetskih korisnika, tako da ukupno planirana javna sredstva iznose 5.413.779.602,89 dinara. Rebalansom planirana sredstva budžeta grada su povećana za 149.135.914,01 dinara, odnosno za 2,91%, dok su sredstva iz ostalih izvora smanjena za 7.191.999,80 dinara, odnosno za 4,74%.

Preneta neutrošena sredstva budžeta grada iz ranijih godina iznose 255.599.156,73 dinara, a preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina iz ostalih izvora, iznose 22.479.295,09 dinara.
Ovim rebalansom je obuhvaćena korekcija planiranih prihoda u skladu sa članom 5. Zakona o budžetskom sistemu kojim je regulisano da, u slučaju da viši organ vlasti opredeli nižem nivou vlasti namenska sredstva, lokalni organ uprave nadležan za finansije na osnovu tog akta otvara odgovarajuće aproprijacije za izvršavanje izdataka i po ovom osnovu, budžet grada Valjeva je uvećan za ukupno 71.345.085,99 dinara. Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu – trećim rebalansom rashodi i izdaci iz sredstava budžeta grada planirani su u iznosu od 5.269.285.000,00 dinara, kao i 144.494.602,89 dinara rashoda i izdataka iz drugih izvora.

Članovi Gradskog veća utvrdili su Zaključak o usvajanju Treće izmene Plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture grada Valjeva za 2023. godinu. Za finansiranje izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukure, ovom izmenom opredeljena su ukupna sredstva od 1.468.302.176 dinara, koja su obezbeđena Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu.

Prihvaćen je predlog Zaključka o usvajanju Izveštaja o radu „Agrorazvoja – valjevske doline“ za 2022. godinu, kao i Izveštaj o sprovedenim merama poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u 2022. godini.
Data je salasnost na Drugu izmenu i dopunu programa korišćenja subvencija JKP „Polet“ Valjevo iz budžeta grada Valjeva za 2023. godinu, kao i saglasnost na Odluku o kreditnom zaduženju JKP „Toplana“ Valjevo.

Utvrđen je predlog Odluke o radnom vremenu Apotekarske ustanove Valjevo. Radno vreme po ovoj odluci je radnim danima u vremenu od 7 do 20 časova i subotom od 8 do 17 časova.

Utvrđen je predlog Odluke o otuđenju građevinskog zeljišta neposrednom pogodbom kat.parcele broj 18769 KO Valjevo, predlog Odluke o otuđenju gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom kat.parcele broj 708/29 KO Divčibare, kao i predlog Odluke o otuđenju suvlasnikog udela neposrednom pogodbom.

Razmatran je predlog Zaključka o prihvatanju informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća, čiji je osnivač grad Valjevo za period od 1.1.2023 – 30.6.2023. godine.

Odbijene su dve žalbe izjavljene na rešenja Gradske uprave grada Valjeva, a date su i saglasnosti na četiri Odluke Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica.

Na današnjoj sednici prihvaćeno je Rešenje o davanju saglasnosti na konačni nacrt Javnog ugovora o javno – privatnom partnerstvu za rekonstrukciju, zamenu, racionalizaciju i održavanje dela sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji grada Valjeva.

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

X