април 23, 2024
Valjevo

Ko neće morati da plaća porez na prenos apsolutnih prava?

Podelite post:

 

Skupština Republike Srbije usvojila je izmene Zakona o porezima na imovinu kojima je propisano da se ne plaća porez na prenos apsolutnih prava kada se prenosi pravo svojine na nepokretnosti diplomatskih i konzularnih predstavništava stranih država, odnosno kad strana država stiče nepokretnosti za potrebe svog diplomatsko-konzularnog predstavništva, pod uslovom reciprociteta.

Do ove izmene porez na prenos apsolutnih prava se nije plaćao samo kada je prenošeno pravo svojine na nepokretnostima koje pripadaju diplomatskim i konzularnim predstavništvima stranih država (strana država je bila prenosilac), a sada se neće plaćati ni kada strana država stiče nepokretnosti za potrebe svog diplomatsko-konzularnog predstavništva (strana država je sticalac).

Druga stvar koja je promenjena ovim Zakonom je odlaganje roka da jedinice lokalne samouprave preuzmu u celosti poslove utvrđivanja, naplate i kontrole poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava, čime će se smatrati poreskim organima.

Rok je pomeren na 1. januar 2025. godine, a do ove izmene rok je bio 1. januar 2024. godine.

U periodu od 1. novembra 2023. do 31. decembra 2024. godine jedinice lokalne samouprave će preuzeti od Poreske uprave zaposlene koji obavljaju poslove utvrđivanja, naplate i kontrole poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava, predmete, informacioni sistem i arhivu, kao i opremu i sredstva za vršenje nadležnosti u tim oblastima srazmerno broju preuzetih zaposlenih lica. Postupke koje je Poreska uprava započela, a koji ne budu okončani do dana preuzimanja predmeta, okončaće jedinice lokalne samouprave.

Takođe, ne postoji obaveza plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava kada se apsolutno pravo prenosi radi izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda, u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Zatim, kod ulaganja apsolutnih prava u kapital privrednog društva – rezidenta Republike Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se ni kad fizičko lice otkupom stambene zgrade ili stana u društvenoj, odnosno državnoj svojini sa stanarskim pravom, odnosno pravom dugoročnog zakupa, stekne svojinu ili susvojinu na toj zgradi ili stanu, srazmerno učešću društvenog, odnosno državnog kapitala u ukupnom kapitalu prenosioca prava.

U slučaju da dođe do razmene zemljišta kojom najmanje jedno pravno ili fizičko lice kome je poljoprivreda pretežna delatnost, odnosno zanimanje, pribavlja poljoprivredno ili šumsko zemljište radi njegovog grupisanja, takođe nema plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava.

Ne plaća se ni kad se po osnovu ugovora koji za predmet ima doživotno izdržavanje, pravo svojine na nepokretnosti prenosi na davaoca doživotnog izdržavanja – supružnika saugovarača, odnosno lice koje se u odnosu na saugovarača nalazi u prvom naslednom redu, na deo nepokretnosti koji bi davalac izdržavanja po zakonu nasledio od saugovarača da je na dan zaključenja tog ugovora otvoreno nasleđe saugovaračeve imovine.

Nema naplate poreza ni na prenos uz naknadu ambulantnih vozila, specijalnih putničkih vozila za obuku kandidata za vozače sa ugrađenim duplim nožnim komandama, putničkih vozila registrovanih za taksi prevoz, odnosno putničkih vozila za “rent a car” – licu koje je registrovano za obavljanje delatnosti škola za vozače, odnosno za taksi ili “rent a car”.

Foto: Unsplash.com/@ snowing

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

X