април 23, 2024
Valjevo

Na sednici Gradskog veća usvojen budžet za 2024.godinu

Podelite post:

 

Na sednici Gradskog veća prihvaćena je Odluka o budžetu grada Valjeva za 2024. godinu.

Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2024. godinu planirani su prihodi i primanja sa neraspoređenim viškom prihoda iz ranijih godina u iznosu od 5.237.566.000 dinara i 127.125.000 dinara prihoda iz ostalih izvora, što ukupno iznosi 5.364.691.000 dinara ukupnih javnih sredstava.
Sredstva budžeta jedinice lokalne samouprave obezbeđuju se iz izvornih i ustupljenih prihoda, transfera i drugih prihoda i primanja utvrđenih zakonom.

Najveći deo prihoda planiran je od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke u iznosu od 3.036.410.000 dinara. Ova grupa prihoda spada u grupu prihoda od ustupljenih poreza čija raspodela je regulisana Zakonom o finansiranju lokalne samouprave.
Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2024. godinu planirani su rashodi i izdaci iz sredstava budžeta grada u iznosu od 5.237.566.000 dinara, kao i 127.125.000 dinara rashoda i izdataka iz drugih izvora, što ukupno iznosi 5.364.691.000 dinara.

Utvrđen je predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama.

Prihvaćen je predlog Zaključka o usvajanju Plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture grada Valjeva za 2024. godinu. Za finansiranje izgradnje i održavanje objekata komunalne infrastrukture, Planom komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2024. godinu opredeljena su ukupna sredstva od 1.233.108.370 dinara, koja su obezbeđena Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2024. godinu.

Prihvaćen je predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije bloka između koridora železničke pruge u Ulici Mirka Obradovića u prostornoj celini „Kolubara“. Cilj izrade Plana je da se postigne kvalitetna i jasna urbanističa uređenost prostora i primene sve mere koje će proizaći iz planskog rešenja i time se jasnije utvrdi i zaštita životne sredine od uticaja obavljanja planiranih delatnosti.
Predmet Plana je definisanje i utvrđivanje namene zemljišta (površina javnih i ostalih namena), kao i pravila uređenja i građenja, uz preispitivanje regulacionog pojasa Ulice Mirka Obradovića saglasno izvedenom stanju ove ulice i uz preispitivanje pravila građenja (indeks zauzetosti, maksimalna visina objekta i dr.), a sve u cilju izdavanje lokacijskih uslova, odgovarajućih dozvola i uslova nadležnih imaoca javnih ovlašćenja i institucija, radi realizacije izgradnje planiranih poslovnih, proizvodnih i skladišnih objekata (uključujući i visokoregalna skladišta).

Prihvaćen je predlog Zaključka o ispravci tehničkih grešaka u izmenama i dopunama Plana generalne regulacije „Kolubara“ – druga izmena.

Utvrđen je predlog Kadrovskog plana za 2024. godinu u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opštine Osečina i Službi interne revizije grada Valjeva. Razlog za donošenje Kadrovskog plana sadržan je u potrebi planiranja broja zaposlenih u 2024. godini, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima koji regulišu oblast radnih odnosa u jedinici lokalne samouprave.

Utvrđen je predlog Prve izmene programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Valjevo za 2023. godinu, kao i predlog Odluke o obavljanju poslova sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja.

Članovi Gradskog veća prihvatili su predlog rešenja o davanju saglasnosti na Treću izmenu i dopunu programa poslovanja JKP-a „Vodovod“, „Vidrak“ i „Toplana“ za 2023. godinu.

Utvrđen je predlog zaključka o prihvatanju izveštaja o realizaciji programa poslovanja JKP-a „ Toplana“, „Vodovod“, „Vidrak“, „Polet“ i JP za upravaljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni „Kolubara“ za period od 1.1.2023 – 30.9.2023. godine, a data je i saglasnost na predlog Pravilnika o radu JP za upravaljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni „Kolubara“.

Na sednici Gradskog veća prihvaćen je predlog Rešenja o imenovanju direktora JKP „Vidrak“ Valjevo. Za direktora ovog preduzeća imenovan je Dragutin Kuzmanović, diplomirani inženjer šumarstva iz Valjeva, na period od četiri godine.

Prihvaćen je predlog Odluke o usvajanju Strategije socijalne zaštite grada Valjeva 2023 – 2028. godine.
Osnovni zadati ciljevi Strategije su: unapređenje kvaliteta postojećih i razvoj novih prava i usluga socijalne zaštite, poboljšanje socijalne inkluzije društveno osetljivih grupa, učešće korisnika u donošenju odluka u socijalnoj zaštiti i razvijanje intersektorske saradnje u povećanju efikasnosti i delotvornosti socijalne zaštite (socijalna zaštita, OCD-pružaoci usluga socijalne zaštite, obrazovne i zdravstvene ustanove, lokalna samouprava). Strategija socijalne zaštite grada Valjeva istovremeno predstavlja neophodnu stratešku osnovu za pripremu razvojnih projekata u oblasti socijalne zaštite.

Utvrđen je predlog Odluke o izmeni Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma i Romkinja, predlog Odluke o izmeni LAP-a za unapređenje stanovanja Roma i Romkinja, predlog Odluke o izmeni LAP-a za zapošljavanje Roma i Romkinja, kao i izmena Lokalnog akcionog plana za zdravstvenu zaštitu Roma i Romkinja, a sve za period 2019-2023. godine.

Razmatran je i prihvaćen predlog Zaključka o načinu izmirenja neizmirenih obaveza ZU Apoteka „Valjevo“ Valjevo.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

X