април 20, 2024
Valjevo

Poreske obaveze dolaze na naplatu na početku 2024. godine

Podelite post:

 

Poreska uprava objavljivanjem poreskog kalendara omogućava građanima i privrednicima da na vreme spreme dokumentaciju i izmire obaveze, kako bi izbegli kašnjenje i plaćanje kamate.

Prvi dan u poreskom kalendaru za januar 2024. godine, koji ujedno predstavlja krajnji rok za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu, je petak, 5. januar. Obaveštenje obveznici koji se bave izvođenjem estradnog programa dosatvljaju na obrascu OZU.

Prvi datum u poreskom kalendaru je i rok za poslodavce koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom da dostave izveštaje za prethodni mesec, kao i da Poresku upravu obaveste o uplati sredstava. Izveštaj se dostavlja na obrascu IOSI.

Sledeći datum važan za poreske obveznike je 10. januar, kada se plaća PDV i podnosi prijava za prethodni mesec na obrascu PP PDV. Isti dan je krajnji rok za plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec i podnošenje prijave na obrascu PP-PPNO.

Sredina meseca u poreskom kalendaru uglavnom je poslednji rok za plaćanje velikog broja obaveza i dosatvljanje potrebne dokumentacije.

Na samom početku 2024. godine taj dan je 15. januar, kada je neophodno da se plate doprinosi i akontacija poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec, kao i da se izmiri obaveza, odnosno plati porez na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za IV kvartal 2023. godine.

Sveštenici, verski službenici, domaći državljani zaposleni u inostranstvu, kao i inostrani penzioneri imaju vremena do 15. januara da plate doprinose za prethodni mesec. Isti datum određen je i za podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec. Prijava se podnosi na obrascu PP OD-O.

Poreska uprava je u kalendaru za prvi mesec u 2024. godini odredila 15. januar kao poslednji dan za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV-a za četvrto tromesečje 2023. godine. Prijava se podnosi na obrascu PP PDV.

Foto: Pixabay

Još tri obaveze vezane za PDV takođe se moraju izmiriti do istog datuma.

Prva je podnošenje obrasca PID PDV 1 za decembar ako je u ovom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Takođe, obevznici moraju podneti četvrti kvartal ako je obveznik obrazac PID PDV 1 u četvrtom kvartalu ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

Poslednja obaveza odnosi se na podnošenje zahteva za promenu poreskog perioda za koji se predaje poreska prijava i plaća PDV, odnosno kada obveznik prelazi sa tromesečnog na mesečni obračun poreza na dodatu vrednost.

Do 15. januara predviđen je krajnji rok za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za mesec decembar 2023. godine.

Kada je reč o akcizama, takođe je većinu obaveza neophodno izmiriti do sredine meseca. Jedna od njih je plaćanje obračunate akcize za period od 16. do 31. decembra 2023. godine, zatim podnošenje poreske prijave za obračun akcize za mesec decembar 2023. godine.

Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za decembar 2023. godine, vrši se na obrascu PP OAEL, a ovo je rok i za plaćanje akcize.

Iz Poreske uprave ističu da je do 15. januara potrebno podneti proizvodni normativ od strane proizvođača akciznih proizvoda koji se primenjuje za umanjenje obračunate akcize u 2024. godini.

Rok za podnošenje poreske prijave na Obrascu PP OPO-K i plaćanje obaveze za prihode od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorne naknade za izvršen rad na koje se porez plaća samooporezivanjem za četvrti kvartal 2023. godine je 30. januar.

Poslednji dan meseca, 31. januar, poslednji je rok do kada preduzetnici paušalci kod kojih je došlo do izmene u obimu poslovanja, odnosno prometa u prošloj godini, imaju vremena da dostave poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti.

Isti datum je rok i za podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa, za neisplaćene zarade za decembar 2023. godine.

Poslednjeg dana prvog meseca u godini neophodno je platiti obračunate akcize za period od 1. do 15. dana u januaru, kao i dostaviti popisne liste zatečenih zaliha akciznih proizvoda nadležnoj filijali, sa stanjem na dan 31. decembar 2023. godine.

Foto:  Freepik.com

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

X