јул 14, 2024
Valjevo

Ko ima pravo na umanjenje poreza na imovinu?

Podelite post:

 

Rok za plaćanje prve rate poreza na imovinu za 2024. godinu je 14. februar. Na osnovu dobijenog rešenja, celokupan iznos potrebno je podeliti na četiri jednaka dela i svaku ratu plaćati u predviđenim kvartalnim rokovima.

Ukoliko vam poresko rešenje još uvek nije stiglo, predstavnici Uprave za javne prihode preporučuju da podelite prošlogodišnji iznos poreza na četiri dela, te da prvi deo uplatite u zakonski predviđenom roku, a kada vam stigne aktuelno rešenje uplatite eventualnu razliku.

Ako je obveznik uplatio veći iznos nego što je bio dužan da plati prema obavezi utvrđenoj rešenjem, višak se može prebaciti za namirenje poreza na imovinu za druge nepokretnosti, ili poreza za naredno tromesečje. Novac se na zahtev može i vratiti.

Porez na imovinu plaća se za sve nekretnine, čak i one u kojima je neuslovno živeti. Sve dok nekretnina postoji porez se plaća, naglašavaju poreznici. Takođe, porez na imovinu neophodno je prijaviti i plaćati i za sve nelegalizovane objekte.

Kako umanjiti iznos poreza na imovinu?

Kada je reč o smanjenju poreza na imovinu za fizička lica, građani na raspolaganju imaju dve opcije – umanjenje amortizacijom i takozvani poreski kredit.

Vrednost nepokretnosti, osim zemljišta, može se umanjiti za amortizaciju po stopi jednakoj za sve nepokretnosti na teritoriji jedinice lokalne samouprave, koja iznosi do jednog procenta godišnje primenom proporcionalne metode, a najviše do 40 odsto.

Kolika će biti amortizacija odlučuje skupština jedinice lokalne samouprave, na osnovu one koja važi na dan 1. januara godine za koju se utvrđuje porez na imovinu.

Poreznici kažu da je za građane možda najpovoljnija opcija poreski kredit. U tom slučaju utvrđeni porez na kući za stanovanje ili stanu u kojem stanuje obveznik i u kome je prijavljeno njegovo prebivalište, u skladu sa zakonom umanjuje se za 50 odsto, a najviše 20.000 dinara.

Ako je u jednoj nekretnini prijavljeno više obveznika, pravo na umanjenje utvrđenog poreza ima svaki obveznik u visini srazmernoj njegovom udelu u pravu na toj kući za stanovanje ili stanu u odnosu na iznos za koji se porez umanjuje.

Utvrđeni porez na kuće za stanovanje i stanove površine do 60 kvadratnih metara, koji nisu na građevinskom zemljištu, odnosno na zemljištu u građevinskom području i ne daju se u zakup, a u kojima stanuju samo lica starija od 65 godina, umanjuje se za 75 odsto.

Ukoliko se sa plaćenjem poreza kasni, za svaki dan docnje se plaća kamata od skoro 0,2 odsto dnevno. Osim kamate, vlasnicima nekretnina preti i naplata kazne za izbegavanje plaćanja poreza koja iznosi do 50 odsto utvrđenog poreza, ali ne manje od 5.000 dinara.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji definiše da je kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode jednaka referentnoj kamatnoj stopi Narodne banke Srbije (NBS) plus 10 odsto. Ova kamata je veća za 10 procenata u odnosu na zateznu kamatu definisanu u Zakonu o zateznoj kamati, a koju NBS redovno ažurira na svom portalu.

Važno je istaći da je reč o ukupnoj godišnjoj kamatnoj stopi, dok obračunski period kamate može biti i kraći i odnositi se na jedan dan ili mesec u godini. Mesečna kamatna stopa iznosi 1/12 godišnje kamatne stope.

Plaćanje poreza bez provizije

Iz Narodne banke Srbije podsećaju da je Dina karticom moguće bez provizije izmiriti ovu obavezu na šalterima Uprave za trezor Ministarstva finansija. Dina karticom, takođe bez provizije, na šalterima Uprave moguće je platiti porez na dohodak građana, porez na promet motornih vozila, porez na dohodak građana, prihod od poljoprivrede i šumarstva i doprinose za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika.

Na šalterima Uprave za trezor Dina karticom mogu se, uz niske provizije, izmiriti i sve druge obaveze po osnovu javnih prihoda i obaveza prema korisnicima javnih sredstava, i onima koji imaju podračune u Upravi za trezor i onima koji imaju račune u poslovnim bankama.

“Porez na imovinu fizičkih lica možete platiti i jednostavnim skeniranjem NBS IPS QR koda s rešenja uz pomoć mobilne aplikacije banke u kojoj imate račun”, ističu iz NBS.

Foto: valjevonadlanu.rs

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

X