април 23, 2024
Valjevo

Gradsko Veće usvojilo prvi rebalans budžeta za 2024. godinu

Podelite post:

 

Na 113. sednici Gradskog veća, razmatran je predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2024. godinu – prvi rebalans.

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2024. godinu – prvi rebalans, planirani su prihodi i primanja i preneta neutrošena sredstva u iznosu od 5.355.455.970,75 dinara sredstava budžeta grada i 119.440.950,75 dinara sredstava iz ostalih izvora budžetskih korisnika, tako da ukupno planirana javna sredstva iznose 5.474.896.921,50 dinara.

Rebalansom planirana sredstva budžeta grada su povećana za 114.423.483,31 dinara, odnosno za 2,18%, dok su sredstva iz ostalih izvora smanjena za 19.340.696,12 dinara, odnosno za 13,94%.
Preneta neutrošena sredstva budžeta grada iz ranijih godina usklađena su sa stanjem tih sredstava na dan 31.12.2023. godine i iznose 176.431.483,31 dinara. Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina iz ostalih izvora usklađena su sa stanjem tih sredstava na dan 31.12.2023. godine i iznose 36.910.627,88 dinara.

U strukturi ukupnih sredstava budžeta grada (prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva), tekući prihodi budžeta grada iznose 5.179.024.487,44 dinara i čine 96,71% sredstava budžeta grada, odnosno 94,60% ukupnih javnih sredstava. Prihodi od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke su uvećani za ukupno 50.700.000,00 dinara. U okviru ove grupe prihoda, uvećan je porez na zarade za navedeni iznos, dok su ostali prihodi ostali nepromenjeni.

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2024. godinu – prvim rebalansom, rashodi i izdaci iz sredstava budžeta grada planirani su u iznosu od 5.355.455.970,75 dinara, kao i 119.440.950,75 dinara rashoda i izdataka iz drugih izvora.

Utvrđen je predlog Zaključka o usvajanju prve izmene Plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture grada Valjeva za 2024. godinu. Za finansiranje izgradnje i održavanje objekata komunalne infrastrukture, ovom izmenom Plana opredeljena su ukupna javna sredstva od 1.234.481.805,12 dinara, koja su obezbeđena Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2024. godinu, što je za 10.373.435,12 dinara više u odnosu na sredstva koja su bila predviđena Planom komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastukture za tekuću godinu.

Prihvaćen je predlog Plana detaljne regulacije za izgradnju proizvodnog kompleksa u delu naseljenog mesta Mrčić, kao i predlog Plana detaljene regulacije za izgradnju proizvodnog kompleksa u delu naseljenog mesta Beloševac.

Članovi Gradskog veća utvrdili su predlog Rešenja o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu programa poslovanja JKP „Toplana“ Valjevo za 2024. godinu, data je saglasnost na izmenu i dopunu programa korišćenja subvencija za ovu godinu i utvrđen je predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju osnovnog kapitala ovog preduzeća.

Prihvaćen je predlog Rešenja o davanju saglasnosti na program poslovanja JKP „Polet“ za 2024. godinu i data je saglasnost na program korišćenja subvencija ovog preduzeća za ovu godinu.

Prihvaćen je predlog Zaključka o usvajanju Izveštaja o radu Apotekarske ustanove Valjevo za 2023. godinu, a utvrđen je i predlog Rešenja o davanju saglasnosti na program rada za ovu godinu.

Utvrđen je predlog Zaključka o usvajanju Izveštaja godišnjeg plana rada PU „Milica Nožica“ Valjevo za 2022/2023. godinu.

Članovi Gradskog veća prihvatili su izveštaje rada za 2023. godinu i to: Centra za socijalni rad „Kolubara“, Centra za kulturu, Narodnog muzeja, Matične biblioteke „Ljubomir Nenadović“, Moderne galerije, Internacionalnog umetničkog studija „Radovan Trnavac Mića“, Centra za negovanje tradicionalne kulture „Abrašević“, Zavoda za zaštitu spomenika kulture, Međuopštinskog istorijskog arhiva i Ustanove za fizičku kulturu „Valis“.

Takođe, prihvaćeni su izveštaji o realizaciji programa poslovanja JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni „Kolubara“ i JKP-a „Vodovod“, Toplana“, „Vidrak“ i „Polet“ za period od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine.

Utvrđen je predlog Odluke o poveravanju poslova na izgradnji, održavanju i rekonstrukciji objekata javnog vodovoda u 2024. godini, predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o cenama radova za izradnju, održavanje i rekonstrukciju objekata javnog vodovoda i kanalizacije JKP „Vodovod“, kao i predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju osnovnog kapitala ovog preduzeća.

Prihvaćen je predlog Zaključka o usvajanju Izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije grada Valjeva za 2023. godinu, kao i predlog Zaključka o usvajanju Operativnog plana odbrane od poplava za vode drugog reda grada Valjeva za 2024. godinu.

Utvrđen je predlog Zaključka o prihvatanju Elaborata o ekonomsko finansijskoj opravdanosti pripajanja JKP „Polet“ i JKP „Vidrak“. U konačnim efektima procene spajanja ovih preduzeća, Elaboratom je zaključeno da na osnovu analize i uzimajući u obzir sve potencijalne rizike, pripajanje ova dva preduzeća predstavlja ekonomski opravdanu odluku, koja bi trebalo da dovede do poboljšanja efikasnosti i finansijske stabilnosti kombinovanog entiteta.

Prihvaćen je predlog Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Valjeva za 2024. godinu, a utvrđen je i predlog Odluke o usvajanju programa energetske efikasnosti grada Valjeva 2023-2026. godina.

Utvrđen je predlog odluke o izmenama Odluke o radnom vremenu. Ovom odlukom je doneto da u okviru propisanog radnog vremena u ugostiteljskim objektima i baštama ugostiteljskih objekata u „Staroj čaršiji Tešnjar“, može se izvoditi samo akustična muzika.

Prihvaćen je predlog odluke o izmeni Odluke o socijalnoj zaštiti u gradu Valjevu. Postojećom odlukom propisano je da se ovo pravo može priznati deci iz određenih kategorija, uzrasta od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. S obzirom na to da je svrha ovog prava pružanje dodatne materijalne podrške najosetljivijim grupama dece i njihovim porodicama, kao i da je u 2023. godini bilo 53 korisnika, ovim izmenam odluke će se omogućuti da pravo na naknadu troškova užine ostvaruju i deca od petog do osmog razreda osnovne škole. Primena ove odluke je od nove školske godine, tačnije od 1. septembra 2024. godine.

Utvrđen je predlog Odluke o usklađivanju osnivačkog akta UFK „Valis“, a data je i saglasnost na statut pomenute Ustanove.

Prihvaćeni su predlozi odluka o otuđenju građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom kat.parcele broj 708/31 KO Divčibare, kat.parcele 2046/10 KO Valjevo i kat.parcela broj 8908/5 i 8918/8, obe KO Valjevo.

Van snage stavljena je odluka Skupštine grada Valjeva od 4.10.2019. godine, kojom se stavljena van snage Odluka Skupštine o opredeljivanju namene objekta u Ulici Karađorđeva broj 24 – zgrade Doma vojske za potrebe biblioteke,od 8.5.2018. godine, kojom je grad Valjevo objekat opredelio za potrebe biblioteke, za obavljanje delatnosti Matične biblioteke „Ljubomir Nenadović“, čiji je osnivač grad Valjevo, tako da ovom odlukom zgrada Doma vojske za potrebe biblioteke ostaje na snazi.

Razmatran je predlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje na korišćenje javne ili druge površine radi postavljanja balon hala sportske namene prikupljanjem pisanih ponuda, kao i Izveštaj o radu Žalbene komisije grada Valjeva za 2023. godinu.

Utvrđen je predlog rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Valjeva.

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

X