јун 24, 2024
Valjevo

Rok za plaćanje poreza i doprinosa u junu

Podelite post:

 

Kalendar poreskih obaveza koji svakog meseca objavljuje Poreska uprava sadrži detaljan spisak rokova i obaveza do kada treba da se izvrši plaćanje ili dostavi dokumentacija.

U junu je prvi važan datum za sve poslodavce sreda 5. jun do kada je potrebno priložiti obaveštenje na obrascu IOSI o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za maj.

Isti datum je poslednji rok za predaju dokumentacije o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u maju. Uz izveštaje se prilaže i obrazac OZU.

Drugi ponedeljak narednog meseca, tačnije 10. jun je krajnji rok za izvršenje dve poreske obaveze. Prva je dobro poznata svim PDV obveznicima, a to je podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost na obrascu PPPDV, kao i plaćanje PDV za maj od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Druga obaveza upisana u poreski kalendar do 10. juna je dostavljanje poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja na obrascu PP-PPNO i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec.

Sredinom juna stiže i najviše obaveza za podmirivanje kada je reč o porezima. Obveznici do 17. juna imaju vremena da plate akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec, kao i doprinose ukoliko su sveštenici, verski službenici, domaći državljani zaposleni u inostranstvu ili inostrani penzioneri.

Takođe, isti datum je rok za osnivače, odnosno članove privrednih društava da podnesu poresku prijavu o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na obrascu PP OD-O i plate doprinose za obavezno socijalno osiguranje za maj.

Foto: Pixabay

Dve obaveze za koje je rok 17. jun odnose se na PDV obveznike. Jedna je dostavljanje poreske prijave za porez na dodatu vrednost, na obrascu PPPDV, i plaćanje PDV-a za prethodni mesec. Druga je podnošenje obrasca PID PDV 1 za maj, ako je ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu.

Prema poreskom kalendaru, do polovine meseca, tačnije 17. juna, trebalo bi platiti akontacije poreza na dobit pravnih lica za maj, ali i obračunate akcize za period od 16. do 31. maja. Isti dan je i krajnji rok za podnošenje prijave za obračun akcize na obrascu PP OA, kao i prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za maj na obrascu PP OAEL.

Da bi se izbeglo plaćanje zateznih kamata pred sam kraj meseca, odnosno 28. juna, potrebno je namiriti nekoliko obaveza koje se tiču poreza na dobit. Iz Poreske uprave naglašavaju da je do određenog datuma neophodno dostaviti poreske prijave za akontaciono, odnosno konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica, na obrascu PDP, uz koji se podnosi odgovarajući propisani poreski bilans.

Za obveznike poreza na dobit pravnih lica za period od 1. januara do 31. decembra 2023. godine, na obrascu PB 1. Zatim poreski bilans za isti period za stalne poslovne jedinice na obrascu PBPJ.

Obrazac poreskog bilansa za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni plan za budžetski sistem za period je PBN.

Foto: Freepik

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

X